• Home
  • Intensievere samenwerking FUMO en Veiligheidsregio Fryslân

Intensievere samenwerking FUMO en Veiligheidsregio Fryslân

De FUMO en de Veiligheidsregio Fryslân (VRF) gaan intensiever samenwerken op het gebied van brandveiligheid. Daarvoor tekenden secretaris/directeur van de FUMO Pieter Hofstra en algemeen directeur van de VRF Wim Kleinhuis vorige week een convenant.

Ondertekening FUMO en Veiligheidsregio Fryslân

In het convenant staan afspraken op het gebied van externe veiligheid en brandveiligheid van bedrijven die onder het bevoegd gezag van de provincie Fryslân vallen. In het verleden is al eens een pilot gedraaid met Brandweer Fryslân (onderdeel van VRF) en de FUMO om de brandveiligheid van deze bedrijven te beoordelen. Om ervoor te zorgen dat de brandveiligheid op een aanvaardbaar niveau blijft, is het belangrijk om ook het toezicht op deze bedrijven onder te brengen in het VTH-proces. De FUMO gaat dit toezicht samen met de brandweer op zich nemen. De focus ligt daarbij op regelmatige controles en goede voorlichting.

Zowel de FUMO als de Veiligheidsregio Fryslân zijn tevreden met de gemaakte afspraken en kijken uit naar een intensievere samenwerking!

Terug naar overzicht