• Home
  • Infographic: wat hebben we bereikt?

Infographic: wat hebben we bereikt?

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart eindigt ook bij de FUMO een bestuursperiode. Graag willen wij van die gelegenheid gebruikmaken om terug te blikken op wat we (FUMO en deelnemers) in die jaren hebben bereikt.

De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing heeft in de volle breedte geïnvesteerd in de doorontwikkeling van de omgevingsdienst van Fryslân. Zo konden we nog beter werken aan onze gezamenlijk ambitie: het schoon en veilig houden van onze leefomgeving.

De FUMO is een robuuste organisatie en een betrouwbare partner van de Friese overheden. Onze begroting is stabiel, de productiviteit groeit en de kwaliteit van onze dienstverlening is van een hoog niveau. De FUMO staat steeds beter in contact met de gemeenteraden, provinciale staten en het AB van Wetterskip Fryslân. Ook op ambtelijk niveau is de FUMO samen met haar deelnemers steeds beter in staat resultaten te boeken.

De relevantie van het werk van omgevingsdiensten neemt alleen maar toe. Wie twijfelt er nog aan het belang van klimaatmaatregelen, hernieuwbare energiebronnen, een circulaire samenleving en de bescherming van natuur en milieu? Ook de komende bestuursperiode staan we daarom zelfbewust en klantgericht klaar om de uitdagingen die voor ons liggen op te pakken.

Terug naar overzicht