• Home
  • Gezamenlijke natuur- en milieucontroledag smaakt naar meer

Gezamenlijke natuur- en milieucontroledag smaakt naar meer

Te land, ter zee en in de lucht hielden toezichthouders, boa’s en agenten op dinsdag 18 oktober een grootscheepse natuur- en milieucontrole in Fryslân. Zij voerden ruim 80 controles uit, waarbij meerdere overtredingen zijn geconstateerd.

Zo kreeg een man op een waterscooter bij Leeuwarden een proces verbaal voor te hard varen. Bij een bedrijf in de gemeente Waadhoeke stonden zo’n 30 gasflessen buiten de veilige opslagplaats. En op Terschelling troffen de controleurs een mestopslag aan waar de verplichte bodembeschermende maatregelen ontbraken.

Het is nog vroeg als de deelnemers aan de actiedag zich verzamelen in Hotel Oostergoo in Grou. Buiten hangt nog mist over het water en de weilanden. Na de gezamenlijk aftrap met koffie en een stuk oranjekoek trekken de handhavers in gemengde koppels de provincie in. De meeste per auto. Maar er gaan ook enkele koppels met een boot het water op. En het drone team van de FUMO staat paraat om collega’s in de provincie waar nodig te ondersteunen.

Het coördinatieteam blijft achter in het Hotel. Na een uurtje komt daar de eerste melding binnen. In Jubbega is na het kappen van bomen niet voldaan aan de herplantplicht. Niet veel later volgt een tweede melding. In het zuidoosten van de provincie ligt een composthoop te dicht bij een sloot. En bij een verlaten boerderij treffen de controleurs rondom het pand platen asbest aan.

Zo volgen de berichten elkaar in rap tempo op. Overigens is er lang niet altijd sprake van een overtreding. De meeste vissers beschikken over een vispas en houden zich aan de regels. Maar twee vissers die op verboden terrein hun hobby staan uit te oefen, krijgen wel direct een proces verbaal.

Coördinator Arjen de Haas van de FUMO kijkt tevreden terug op de actiedag: ‘Samen bereik je meer. Door vandaag in koppels op pad te gaan leer je elkaar en elkaars werk beter kennen. Daar hebben we na vandaag alleen maar profijt van.’

Het doel van de actiedag is om zoveel mogelijk ervaring op te doen met samenwerking in het veld. Daarom is aan het eind van de dag voor de meeste overtredingen nog niet duidelijk wat de consequentie voor de overtreden is. Dat wordt de komende dagen verder onderzocht.

De actiedag is een initiatief van omgevingsdienst FUMO, in samenwerking met politie Noord Nederland, Wetterskip Fryslân, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. In het voorjaar van 2023 staat de volgende actiedag gepland.

Terug naar overzicht