• Home
  • Drie noordelijke omgevingsdiensten gaan samen personeel werven

Drie noordelijke omgevingsdiensten gaan samen personeel werven

De omgevingsdiensten van Groningen, Friesland en Drenthe slaan de handen ineen in de zoektocht naar nieuwe collega’s die willen bijdragen aan een schone en veilige leefomgeving.

Maatschappelijk belang

Er heerst krapte op de arbeidsmarkt. En dat merken de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD), de Omgevingsdienst Groningen (ODG) en de Friese Omgevingsdienst FUMO. Net als andere organisaties in deze tijd hebben we moeite om vacatures vervuld te krijgen.

En dat terwijl de betekenis van het werk van de omgevingsdiensten groeit. De kwaliteit van de leefomgeving en de zorg voor natuur en milieu staan continu in de belangstelling. Onderwerpen als klimaatverandering, de energietransitie en een circulaire economie zijn actueler dan ooit.

Wat doen de omgevingsdiensten?

De FUMO, RUDD en ODG verzorgen voor de gemeenten en provincies in Groningen, Friesland en Drenthe de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van natuur en milieu. En we geven specialistisch advies over licht, geluid, geur, bodem, energie en juridische zaken. Zo werken de omgevingsdiensten iedere dag aan een schone, veilige en duurzame leefomgeving.

Weinig mensen weten echter wat de omgevingsdiensten doen. En daar moet verandering in komen, als het aan de ODG, de FUMO en de RUDD ligt. Samen gaan wij aan de slag om meer bekendheid te geven aan hun werk en de aantrekkelijkheid als werkgever. Jullie horen hier spoedig meer over!

Gelijk aan de slag

Hebben we jouw interesse gewekt? En wil jij jouw bijdrage leveren aan een schone en veilige leefomgeving in Noord Nederland? Kijk dan snel op onze vacaturepagina of de sites van ODG of RUD Drenthe:

Werken bij de ODG - Omgevingsdienst Groningen (od-groningen.nl)

Vacatures - Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (ruddrenthe.nl)

Terug naar overzicht