Atlas ongewone voorvallen Brzo-bedrijven

Als bedrijf wil je grip krijgen op veiligheid. Hoe? Door ongewone voorvallen te melden. Maar wat is een voorval, waarom zou je zoiets melden en hoe definieer je ongewoon? Het begin van een oplossing schuilt in een document waar we met de verschillende Brzo-omgevingsdiensten aan hebben gewerkt: de voorbeeldenatlas van ongewone voorvallen

Hierin staat onder andere in een stroomschema hoe je kunt herleiden wanneer sprake is van een ongewoon voorval en hoe je zoiets meldt. Het document werken we voortdurend bij, op basis van nieuwe inzichten. Een bruikbaar handelingsperspectief dus, om eenieders veiligheid te kunnen borgen.

Vindt er een ongewoon voorval plaats? Meld dit dan! Heb je vragen? Neem gerust contact op met je toezichthouder. 

Veel baat bij deze atlas!