OBM milieueffectrapportage (m.e.r.)

Te klein voor een Omgevingsvergunning, te groot voor een Melding Activiteitenbesluit? Vraag bij de oprichting, wijziging of uitbreiding van een veehouderij een OBM m.e.r. aan.

Bij de aanvraag geef je in een aanmeldnotitie aan welke gevolgen de gewenste activiteit heeft voor het milieu. En wat je doet om nadelige gevolgen zoveel mogelijk te vermijden of te voorkomen.