OBM kleinschalig vergisten van mest

Dierlijk mest vergisten kan op kleine en grote schaal. Wil je een mestvergister oprichten of uitbreiden? Bepaal vooraf de grootte. Bij een mestvergister met een verwerkingscapaciteit van maximaal 25.000 m3 is een simpele vergunning zonder extra regels voldoende. Meer informatie is te vinden op Toepassingsbereik en melding mestvergistingsinstallatie (paragraaf 4.88 Bal) | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl). Je vraagt bij de gemeente een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets kleinschalig vergisten van mest aan. Op grote schaal heb je een Omgevingsvergunning Milieu nodig.

De FUMO bekijkt of de mestvergister een groot risico vormt voor de leefomgeving. Daarbij kijken wij naar de ligging van de mestvergister en de kans op gevolgen bij ongelukken. Ook andere risicovolle activiteiten in de buurt spelen een rol. Als we denken dat het risico beperkt is geven we je toestemming voor de oprichting of uitbreiding van de mestvergister. Houd je bij de uitvoering aan de milieuregels uit het Activiteitenbesluit.

De OBM kleinschalig vergisten van mest is niet voldoende voor IPPC-installaties. Grote industriƫle bedrijven die een mestvergister willen plaatsen of uitbreiden (klein of groot) vragen altijd een wijziging Omgevingsvergunning Milieu aan.