Logo van FUMO

Meer weten

Ondernemingen hebben te maken met milieuvoorschriften op het gebied van bijvoorbeeld geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. Afhankelijk van de milieubelasting van uw bedrijfsactiviteiten wordt uw bedrijf op grond van het Activiteitenbesluit bij type A, B of C ingedeeld. Hieronder kunt u de verschillen tussen de types vinden. Het type bepaalt of u al dan niet een melding moet indienen of een vergunning moet aanvragen.

Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)

Met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u bepalen welke regels voor uw bedrijf van belang zijn. De melding milieubeheer kunt u via de AIM doen. Door gebruik te maken van het deze module krijgt u een op maat gesneden pakket met regels uit het Activiteitenbesluit, die voor uw bedrijf van belang zijn. Dit pakket wordt opgesteld aan de hand van de door u ingevulde vragenboom in deze module. U krijgt een toelichting en een checklist waarmee u kunt controleren of uw bedrijf aan de regels van het Activiteitenbesluit voldoet.

Type A: Geen melding milieubeheer, geen omgevingsvergunning

Uw bedrijf belast het milieu niet of weinig. U moet zich houden aan de algemene regels van het Activiteitenbesluit. U hoeft geen melding milieubeheer te doen en u hoeft geen omgevingsvergunning op de activiteit milieu aan te vragen. Bedrijven die onder deze categorie vallen zijn onder andere kantoren, banken, diverse zorginstellingen, huisartsen en peuterspeelzalen.

Bij het AIM kunt u checken of een vergunning of melding nodig is.

Type B: Melding milieubeheer

Uw bedrijf belast het milieu aanzienlijk. U valt onder het Activiteitenbesluit en u moet uw bedrijfsactiviteiten melden bij de gemeente. U moet dit doen bij het starten, wijzigen of uitbreiden van uw bedrijf. Bedrijven die onder deze categorie vallen zijn onder andere bedrijven uit de metaalelektro-industrie, tandheelkundige laboratoria, zeefdrukkerijen en autoherstelbedrijven.

Een melding milieubeheer kunt u bij het AIM doen.

Type C: Omgevingsvergunning

Uw bedrijf belast het milieu omvangrijk. U hebt een omgevingsvergunning op de activiteit milieu nodig van de gemeente, de provincie of het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit geldt in ieder geval voor bedrijven die onder de IPPC-richtlijn vallen. In die vergunning worden regels en voorschriften opgesteld die gevaarlijke situaties en milieuschade voorkomen of beperken.

Een omgevingsvergunning kunt u bij het omgevingsloket aanvragen.

Hulpmiddel voor IPPC bedrijven: IPPC-tool

Bedrijven die een Integrated Pollution and Prevention Contol (IPPC)-installatie hebben, moeten aantonen dat ze voldoen aan de best beschikbare technieken (BBT) zoals omschreven in de BAT Reference documents (Brefs). De Omgevingsdiensten ontwikkelden hiervoor een hulpmiddel waarin dit eenvoudig kan worden ingevuld. Dit Excel-bestand downloadt u via de link IPPC-tool. De ingevulde tool voegt u als bijlage bij de vergunningaanvraag toe. Het gebruik van de tool is niet verplicht, maar biedt veel voordelen en versnelt de beoordeling