Logo van FUMO

Luchtvaart

Op grond van de Wet luchtvaart is het verboden met een luchtvaartuig op te stijgen of te landen buiten een luchthaven. Het is wel mogelijk hiervoor een TUG-ontheffing aan te vragen. Wij spreken dan van Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik.

Aanvragen TUG-ontheffing

U kunt de aanvraag- en aanmeldingsformulieren hiernaast vinden. De FUMO verleent een TUG-ontheffing namens het college van Gedeputeerde Staten. Er is een locatiegebonden TUG en een generieke TUG. De ontheffing is bedoeld voor incidentele luchtvaartactiviteiten, zoals het landen en starten van helikopters, Micro Light Airplanes (MLA’s) en drones die zwaarder dan 25 kg zijn.

Uitzondering

Politie, brandweer en spoedeisende hulp mogen wel buiten een luchthaven starten en landen met een helikopter.

Luchthavenregeling of luchthavenbesluit

Wanneer een terrein vaker dan 12 vluchtdagen per jaar door een luchtvaarttuig zoals o.a. Micro Light Aircraft (MLA),  helikopter of commerciële drone wordt gebruikt, is er sprake van structureel gebruik.  Het terrein krijgt dan de status van luchthaven. U dient u een Luchthavenregeling of Luchthavenbesluit aan te vragen. Is er sprake van incidenteel gebruik van een terrein (minder dan 12 vluchtdagen per jaar), dan kunt u een Ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG-ontheffing) aanvragen.  Om te bepalen welke situatie van toepassing is, raden wij aan om contact op te nemen met een adviseur van de FUMO.

Luchtvaartkaart

De luchtvaartkaart kunt u online bekijken.

Deze kaart geeft een overzicht van de verschillende soorten natuurgebieden, de stiltegebieden en de aanwezige luchthavens met rondom het beperkingengebied. Het overzicht kan worden verkregen door onder het kopje “meer” de verschillende kaartlagen aan- en uit te vinken.

Belangrijke links