Logo van FUMO

Botniaweg 6, Marrum

Beschikbare informatie met betrekking tot de vergistingsinstallatie aan de Botniaweg 6 te Marrum

Aan de Botniaweg 6 in Marrum is een mechanisatiebedrijf gevestigd. Voor deze locatie is de realisatie van een mestvergistingsinstallatie voorzien. In deze mestvergistingsinstallatie kunnen dierlijke meststoffen en co-producten worden vergist. Met het vergisten van mest wordt biogas opgewekt. Dit biogas kan worden ingezet voor de productie van elektriciteit, of op het gasnet worden gebracht.

De mestvergistingsinstallatie is wel vergund, maar is nog niet gebouwd. Groen Gas Marrum BV heeft aangegeven concrete plannen te hebben om tot de bouw van de vergistingsinstallatie over te gaan. Vanuit de omgeving zijn vragen gesteld over de realisatie van de mestvergistingsinstallatie en de gevolgen van deze installatie voor de omgeving. De FUMO beantwoordt deze vragen namens het bevoegd gezag (de provincie Fryslân).

De FUMO is ook de uitvoerende organisatie ten aanzien van de procedures in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingswet. Voor de vergistingsinstallatie aan de Botniaweg 6 in Marrum betekent dit dat de FUMO verantwoordelijk is voor het opstellen van de omgevingsvergunningen en de handhaving daarop voor onder ander de aspecten bouw, milieu en ruimtelijke ordening.

Op deze webpagina stellen wij de beschikbare informatie over de vergistingsinstallatie aan de Botniaweg 6 te Marrum beschikbaar. Daarnaast vind u hier de gestelde vragen en onze reactie daarop.