Logo van FUMO

Actuele waarschuwingen zwemwater

Gedurende het zwemseizoen doet de FUMO melding betreft de waterkwaliteit in Friesland.

Waarschuwing in verband met blauwalg:

  • Duinmeertje Hee, Terschelling
  • De Leien te Rottevalle
  • Swimplak Eastrmar te Eastrmar
  • Aldegeaster Brekken te Oudega

Ingetrokken waarschuwing in verband met blauwalg:

  • Lytse Wielen, Leeuwarden

Tijdelijk gesloten in verband met werkzaamheden:

  • De Driesprong, Langelille