Logo van FUMO

Toezicht

De FUMO houdt toezicht en handhaaft voor de provincie Fryslân en Friese gemeenten. Het gaat om taken op het gebied van milieu. Bedrijven zijn zelf verplicht de milieuregels na te leven.

U gaat nog steeds naar de gemeente of provincie

Voor u verandert er weinig. De gemeente waar u woont, of in sommige gevallen de provincie Fryslân, blijft voor u het eerste aanspreekpunt. Daar kunt u bijvoorbeeld een vergunning aanvragen of een melding doen. Daar kunt u ook terecht met vragen over toezicht of handhaving. De gemeenten en de provincie Fryslân blijven daarnaast verantwoordelijk voor beleid en bestuurlijk verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan.

U kunt ons wel tegenkomen

Als een taak door een gemeente of provincie is uitbesteed aan de FUMO kan het voorkomen dat een medewerker van de FUMO contact met u opneemt. Bijvoorbeeld bij het behandelen van uw aanvraag om een omgevingsvergunning bouw of een toezichtactie bij u in de buurt.