Logo van FUMO

Uitvoeringskaders

De FUMO voert voor zijn deelnemers taken uit op het gebied van het omgevingsrecht. De colleges van burgemeester en wethouders en Gedeputeerde Staten zijn de bevoegde bestuursorganen. Bij onze taakuitvoering neemt de FUMO de beleidskaders, beleidsregels en overige instructies van de verschillende deelnemers in acht. We noemen dit kortweg ‘uit-voeringskaders’.

Uitvoeringskaders ontsloten

Er zijn veel provinciale en gemeentelijke uitvoeringskaders. Met het project Eenduidig uitvoeringskader, onderdeel van de Ontwikkelagenda FUMO 2.0, worden deze uitvoeringskaders ontsloten. Door op het bestand 'Uitvoeringskaders v2' hiernaast te klikken opent u de zoekmachine. Met deze zoekmachine kunt u de organisatie kiezen waarvan u een uitvoeringskader zoekt. Werken met de zoekmachine is redelijk eenvoudig. Hiernaast vindt u ook de gebruikersinstructie.

Landelijke kaders

Bij de uitvoering van onze werkzaamheden maken FUMO-medewerkers gebruik van landelijke regelgeving en beleid. Deze zijn te raadplegen via internet. Voorbeelden zijn:
www.overheid.nl 
www.nen.nl 
www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl 

Recente bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen zijn niet met deze zoekmachine te benaderen. Hiervoor is een goed functionerende landelijke voorziening beschikbaar: Ruimtelijke plannen

Vragen en suggesties

Voor vragen en suggesties over het gebruik van de zoekmachine of de uitvoeringskaders kunt u een email sturen aan de beheerder van de zoekmachine bij de FUMO.