Logo van FUMO

Ontgrondingen

De FUMO voert in opdracht van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân de vergunningverlening en het toezicht uit voor het winnen van bodemmaterialen en andere vergunningplichtige ontgrondingswerkzaamheden (graafwerkzaamheden). De FUMO is voor vragen en meldingen bereikbaar op telefoonnummer 0566 750 300 of per mail via info@fumo.nl

Wat mag niet?

Graafwerkzaamheden (ontgrondingswerkzaamheden) verrichten in de bodem en in de waterbodem mag niet zomaar.

Wat heb je nodig?

Voor iedere kuil, sloot, (zwem)vijver, dobbe, waterpartij, plas, haven etc. die u wilt graven is in principe een ontgrondingsvergunning van Gedeputeerde Staten van Fryslân nodig.

Hetzelfde geldt voor grootschaliger ontgrondingswerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van onder andere retentiebekkens (opvangmogelijkheid voor overtollig oppervlaktewater), de verbetering van agrarische percelen, waarbij de bouwvoor wordt verwijderd en later wordt teruggebracht, de aanleg- uitbreiding- of verbetering van natuurgebieden, de aanleg en/of verbetering van kaden, de verwijdering van langdurig bestaande gronddepots en de aanleg van grote ondergrondse publieke parkeergarages.

Aanvraagformulier

Wilt u een ontgrondingsvergunning van Gedeputeerde Staten van Fryslân aanvragen? Hier vindt u het aanvraagformulier.

Wat mag wel?

In de Ontgrondingenwet staan de regels voor het winnen van zand, grind, klei en andere bodemmaterialen.

Soms geldt voor de uit te voeren ontgrondingswerkzaamheden een vrijstelling. Voor Fryslân zijn die vrijstellingen vastgelegd in de Ontgrondingsverordening Friesland.

Belangrijke links

Aanvraagformulier vergunning op grond van Ontgrondingenwet