Logo van FUMO

Juridische ondersteuning

Voor vragen over juridische ondersteuning kunt u contact opnemen met Juliette Ponsen, juridsch adviseur. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 0566 750 300 of u kunt een mail sturen naar info@fumo.nl

Ondersteuning bij gerechtelijke procedures

Gerechtelijke procedures trekken een zware wissel op het ambtelijk apparaat. Gedegen onderzoek naar ingediende zienswijzen of bezwaren en een goede reactie daarop, kunnen een gang naar de rechter voorkomen en u ontzorgen. Wij beschikken over ervaren juristen die u in het bijzonder op het terrein van het omgevingsrecht kunnen ondersteunen bij het behandelen van zienswijzen en bezwaarschriften, die bijvoorbeeld zijn ingediend naar aanleiding van een handhavingsbesluit of in het kader van een omgevingsvergunning. En als het nodig is kunnen zij u verder ondersteunen in een bezwaar- of beroepsprocedure en u in rechte vertegenwoordigen.

Vragen over omgevingswetgeving?

Uiteraard is het mogelijk om uw overige juridische vragen aan één van onze juristen voor te leggen. De vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over de toepassing van (nieuwe) wetgeving of jurisprudentie, al dan niet in een concrete situatie. Onze juristen volgen de omgevingswetgeving op de voet.

Vragen over bestuursrecht en privaatrecht?

Wanneer u vragen heeft op een ander rechtsgebied, kunnen wij u eveneens behulpzaam zijn. Bij ons is een ruime juridische kennis aanwezig, in het bijzonder op het terrein van het bestuursrecht en het omgevingsrecht, maar ook van het privaatrecht.