Logo van FUMO

Werken bij de FUMO

De FUMO is altijd op zoek naar nieuw talent dat onze ambities deelt.

De FUMO levert een bijdrage aan een veilige en duurzame leefomgeving in Friesland.

Als omgevingsdienst ondersteunen wij alle 24 Friese gemeenten, de provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân bij de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu en omgeving. Onze vergunningverleners, toezichthouders, handhavers  en  adviseurs beschikken over specialistisch expertise op verschillende deelterreinen van dat gebied. Samenwerking, in- en extern, is een belangrijke sleutel om resultaten te bereiken. Daarbij hebben wij oog voor uiteenlopende belangen. Als professionals hebben wij continu aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van onze producten en dienstverlening.

De FUMO zit momenteel middenin een ontwikkelproces (FUMO 2.0) dat er op gericht is de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen en het VTH-proces efficiënter en effectiever te organiseren. Ook is het ontwikkelproces bedoeld om de dienst meer, samen met de deelnemers en overige partners, als slimme, kennisintensieve organisatie te positioneren die werkt vanuit het door de deelnemers beoogde effect op milieu en omgeving.

De FUMO beschikt over 3 afdelingen in het primaire proces: een afdeling Toetsing en Vergunningverlening, een afdeling Toezicht en Handhaving en een afdeling Specialistisch Advies. Daarnaast beschikt de FUMO over een ondersteunende afdeling Bedrijfsvoering.

Heb je interesse?

Voor actuele vacatures verwijzen wij je naar www.werkenbijfumo.nl
Voor informatie of een open sollicitatie kun je contact opnemen met José Schaafsma of Geertje Wierda, afdeling P&O, telefoon 0566 750 300 of mail naar komwerkenbij@fumo.nl.