Logo van FUMO

Risicovolle bedrijven

Risicovolle bedrijven zijn bedrijven die met zoveel gevaarlijke stoffen werken, dat een ongeluk grote gevolgen kan hebben voor de omgeving. Dit worden BRZO-bedrijven genoemd.

Het Besluit risico‚Äôs zware ongevallen (BRZO)  integreert wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding. Doelstelling is het voorkomen en beheersen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. In het besluit is ook geregeld hoe de overheid moet toezien op deze bedrijven.

Inspecteurs van de FUMO controleren BRZO- bedrijven of zij zich houden aan de regel- en wetgeving. Daar worden rapporten van gemaakt die gepubliceerd worden op de website www.BRZOplus.nl.