Logo van FUMO

IPPC-Installaties Provincie Fryslân

Op deze pagina vindt u de de beschikkingen van de IPPC-installaties waarvoor de provincie Fryslân bevoegd gezag is.

Naar aanleiding van Europese regelgeving zijn bedrijven aangewezen die zeer milieubelastend kunnen zijn, dergelijke bedrijven worden IPPC-installaties genoemd. De provincie Fryslân is voor enkele van deze bedrijven bevoegd gezag. Op grond van een wettelijke verplichting dienen de bevoegde gezagen de tekst van de beschikkingen van deze bedrijven voor een ieder elektronisch beschikbaar maken. Hieronder kunt u de vergunningen inzien van de IPPC bedrijven waarvoor de provincie Fryslân bevoegd gezag is.

Sonac Burgum B.V

vrijdag 7 december 2018
Damsingel 27, 9262 NB Sumar

Dam Handelsonderneming B.V.

donderdag 6 december 2018
Spikerboor 2, 8491 PA Akkrum

Waldijk Beheer B.V. voor Zandleven Coatings B.V

maandag 26 november 2018
Snekertrekweg 57-59, 8912 AA Leeuwarden

FrieslandCampina Nederland B.V.

donderdag 15 november 2018
Spoardyk 21, 8711 CK Workum

Sonac Burgum B.V.

maandag 12 november 2018
Damsingel 27, 9262 NB Sumar

Energiecampus Leeuwarden B.V.

donderdag 1 november 2018
voormalige stortplaats Skinkeskâns, Harlingertrekweg 106, 8914 AV Leeuwarden

Bosma Transport & Opslag B.V.

dinsdag 30 oktober 2018
Energielaan 8, 8447 ST Heerenveen

Motip Dupli B.V.

dinsdag 30 oktober 2018
Wolfraamweg 2, 8471 XC Wolvega

Energiekenniscentrum Leeuwarden B.V.

donderdag 20 september 2018
voormalige stortplaats Skinkeskâns te Leeuwarden, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie D, nummer 8715.

Bosma Transport & Opslag B.V.

woensdag 1 augustus 2018
Energielaan 8, 8447 ST Heerenveen