Logo van FUMO

IPPC-Installaties Gemeenten

Naar aanleiding van Europese regelgeving zijn bedrijven aangewezen die zeer milieubelastend kunnen zijn, dergelijke bedrijven worden IPPC-installaties genoemd. Op grond van een wettelijke verplichting dienen de bevoegde gezagen de tekst van de beschikkingen van deze bedrijven voor een ieder elektronisch beschikbaar maken. Hieronder kunt u de vergunningen inzien van de IPPC bedrijven in gemeenten die de FUMO opdracht hebbben gegeven de vergunningen op haar website elektronisch beschikbaar te maken.

Gemeente Leeuwarderadeel - Anda Pluimvee

dinsdag 21 februari 2017
Adresgegevens: Stienzer Hegedyk 30, 9051 TA Stiens

Gemeente Leeuwarderadeel - Maatschap de Boer - Talsma

dinsdag 21 februari 2017
Adresgegevens: Harnsterdyk 7, 9051 LD Stiens

Gemeente Dongeradeel - R. Dijkstra

dinsdag 21 februari 2017
Adresgegevens: De Wylgen 5, 9148 BB Hiaure

Gemeente Ferwerderadiel - VOF Th. Slager

maandag 20 februari 2017
Adresgegevens: Unemaloane 4, 9171 MG Blije

Gemeente Ferwerderadiel - H.S. Schukking

maandag 20 februari 2017
Adresgegevens: Harstawei 17, 9173 GA Hegebeintum

Gemeente Ferwerderadiel - Maatschap Reitsma - Hazelhoff

maandag 20 februari 2017
Adresgegevens: Bongaloane 2, 9172 GS, Ferwert

Gemeente Ferwerderadiel - G.A. Lettinga

maandag 20 februari 2017
Adresgegevens: de Rijp 2, 9172 PG Ferwert

Gemeente Ferwerderadiel - F. Jukema

maandag 20 februari 2017
Heskamperweg 6 & 8, 9171 GC Blije

Gemeente Ferwerderadiel - Maatschap de Boer & Bakker

maandag 20 februari 2017
Adresgegevens: Horneweg 20, 9171 AN Blije

Gemeente Ferwerderadiel - Maatschap Binnema

maandag 20 februari 2017
Adresgegevens: Westerhusloane 20, 9071 TN Marrum