Logo van FUMO

IPPC-Installaties Gemeenten

Naar aanleiding van Europese regelgeving zijn bedrijven aangewezen die zeer milieubelastend kunnen zijn, dergelijke bedrijven worden IPPC-installaties genoemd. Op grond van een wettelijke verplichting dienen de bevoegde gezagen de tekst van de beschikkingen van deze bedrijven voor een ieder elektronisch beschikbaar maken. Hieronder kunt u de vergunningen inzien van de IPPC bedrijven in gemeenten die de FUMO opdracht hebbben gegeven de vergunningen op haar website elektronisch beschikbaar te maken.

Gemeente Franekeradeel - J. Bouma

woensdag 3 mei 2017
Adresgegevens: Plattedyk 1, 8804 RR Tzum

Gemeente Franekeradeel - Mts. Atsma & Atsma-Kooistra

woensdag 3 mei 2017
Adresgegevens: Nieuwbuurtsterweg 48A, 8804 RJ Tzum

Gemeente Franekeradeel - F. Jukema

woensdag 3 mei 2017
Adresgegevens: Pastorijreed 1, 8855 XE Sexbierum

Gemeente Franekeradeel - Landbouwbedrijf Jukema

woensdag 3 mei 2017
Adresgegevens: Hoarnestreek 5, 8855 RS Sexbierum

Gemeente Franekeradeel - Mts. Sijtsma

woensdag 3 mei 2017
Adresgegevens: Rijksstraatweg 8, 8813 JH Schalsum

Gemeente Franekeradeel - J.A. Bouma

woensdag 3 mei 2017
Adresgegevens: Dongjumerweg 5, 8811 HA Ried

Gemeente Franekeradeel - Landbouwbedrijf van der Meer

woensdag 3 mei 2017
Adresgegevens: Hearewei 19, 8856 BT Pietersbierum

Gemeente Franekeradeel - Lamb Weston Meijer

woensdag 3 mei 2017
Adresgegevens: Lidlumerwei 20a, 8853 GN Oosterbierum

Gemeente Franekeradeel - Huizinga M.

woensdag 3 mei 2017
Adresgegevens: Camstrawei 27, 8852 RJ Firdgum

Gemeente Franekeradeel - Mts. Rienks

woensdag 3 mei 2017
Adresgegevens: Dongjumerweg 1, 8809 HW Boer