Logo van FUMO

IPPC-Installaties Gemeenten

Naar aanleiding van Europese regelgeving zijn bedrijven aangewezen die zeer milieubelastend kunnen zijn, dergelijke bedrijven worden IPPC-installaties genoemd. Op grond van een wettelijke verplichting dienen de bevoegde gezagen de tekst van de beschikkingen van deze bedrijven voor een ieder elektronisch beschikbaar maken. Hieronder kunt u de vergunningen inzien van de IPPC bedrijven in gemeenten die de FUMO opdracht hebbben gegeven de vergunningen op haar website elektronisch beschikbaar te maken.

Gemeente Achtkarspelen - Bouma B.V.

vrijdag 30 juni 2017
Adresgegevens: De Trije Roeden 4, 9233 KP Boelenslaan

Gemeente Achtkarspelen - F. Zijlstra

vrijdag 30 juni 2017
Adresgegevens: Reaskuorre 11, 9284 XM Augustinusga

Gemeente Achtkarspelen - Fam. Broos

woensdag 28 juni 2017
Adresgegevens: Skieppedrifte 4, 9289 KX Drogeham

Gemeente Tytsjerksteradiel - A. Cnossen

dinsdag 16 mei 2017
Adresgegevens: De Warren 5, 9265 XN Suwâld

Gemeente Tytsjerksteradiel - RWZI Wetterskip Fryslân

dinsdag 16 mei 2017
Adresgegevens: Solcamastraat 24, 9262 ND Sumar

Gemeente Tytsjerksteradiel - De Klein Pluimvee B.V.

dinsdag 16 mei 2017
Adresgegevens: Foksegatten 2, 9254 RJ Hurdegaryp

Gemeente Tytsjerksteradiel - D. van Harten

dinsdag 16 mei 2017
Adresgegevens: Sigerswâld 9, 9263 TW Garyp

Gemeente Tytsjerksteradiel - De Klein Pluimvee B.V.

dinsdag 16 mei 2017
Adresinformatie: Ielke Boonstraloane 13, 9263 TS Garyp

Gemeente Menameradiel - Mts. Herrema

woensdag 3 mei 2017
Adresgegevens: Kleasterdyk 12, 9036 JW Slappeterp

Gemeente Harlingen - Mts. Tigchelaar

woensdag 3 mei 2017
Adresgegevens: Hoarnestreek 8, 8857 RB Wijnaldum