Logo van FUMO

Partners

Partners van de FUMO bestaan uit deelnemers van de gemeenschappelijke regeling (GR) en samenwerkende partijen. De deelnemers van de GR zijn Provincie Fryslân, alle Friese gemeenten en Wetterskip Fryslân.

Deelnemers aan de GR

Samenwerkende partijen

Brandweer Fryslân, Politie Noord-Nederland, Toezichtkring Natuurhandhaving, Staatsbosbeheer, Openbaar Ministerie, Veiligheidsregio Fryslân, Werken in Friesland.