Logo van FUMO

Afdeling Vergunningverlening en Specialistisch Advies

De afdeling Vergunningverlening en Specialistisch Advies voert adviestaken en projecten uit en stelt vergunningen en toestemmingen op.

Medewerkers van de afdeling Vergunningverlening en Specialistisch Advies houden zich bezig met:

 • afval
 • agrarisch
 • beleid
 • bodem
 • BRIKS-taken
 • duurzaamheid
 • energie
 • externe veiligheid
 • geluid
 • industrie
 • juridisch zaken
 • lucht
 • natuur- en milieueducatie
 • ontgrondingenwet
 • provinciale milieuverordening (PMV)
 • plustaken
 • vuurwerkbesluit
 • Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
 • water
 • wet bodembescherming
 • wet luchtvaart

Het hoofd van Vergunningverlening en Specialistisch Advies is Sven Boender.