Logo van FUMO

Afdeling Toezicht en Handhaving

Voor alle bedrijven gelden milieuregels. Elk bedrijf is zelf verantwoordelijk voor het naleven van die regels. De FUMO houdt in opdracht van gemeenten en de provincie het toezicht. Medewerkers van de FUMO voeren controles uit en leggen, indien nodig, sancties op bij overtredingen. Toezicht en Handhaving heeft buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) die handhaven.

Medewerkers van Toezicht en Handhaving houden zich onder andere bezig met:

  • afval
  • Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO)
  • bodem
  • bouw-, reclame-, inrit-, kap- en sloopvergunning (BRIKS)
  • groen
  • industrie
  • ketentoezicht
  • vuurwerk
  • water

Het hoofd van de afdeling is Nico ten Bosch