Logo van FUMO

Afdeling Toezicht en Handhaving

De FUMO houdt in opdracht van de gemeenten en de provincie toezicht op de naleving van de milieuwet en -regelgeving door bedrijven in Fryslân. Medewerkers van de afdeling Toezicht en Handhaving voeren controles uit en leggen, indien nodig, sancties op bij overtredingen. Toezicht en Handhaving heeft buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) die handhaven.

Medewerkers van Toezicht en Handhaving houden zich onder andere bezig met:

  • afval
  • Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO)
  • bodem
  • bouw-, reclame-, inrit-, kap- en sloopvergunning (BRIKS)
  • groen
  • industrie
  • ketentoezicht
  • vuurwerk
  • water

Het hoofd van de afdeling is Petra Pouwelsen.