Logo van FUMO

Afdeling Toetsing en Vergunningverlening

De FUMO stelt vergunningen en toestemmingen op die zijn aangevraagd door burgers en bedrijven. Dit doet de FUMO in opdracht van de provincie Fryslân en de Friese gemeenten. Het gaat om vergunningen en toestemmingen op het gebied van milieu en in bepaalde gevallen op het gebied van bouwen, reclame, inritten, kappen en slopen (BRIKS).

Medewerkers van de afdeling Toetsing en Vergunningverlening houden zich bezig met:

 • afval
 • agrarisch
 • bodemsaneringen
 • BRIKS-taken
 • industrie
 • ontgrondingenwet
 • provinciale milieuverordening (PMV)
 • plustaken
 • vuurwerkbesluit
 • Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
 • wet bodembescherming
 • wet luchtvaart

Het hoofd van de afdeling is Rudi Uil