Logo van FUMO

De FUMO bestaat uit een directeur en vier afdelingen. De afdelingen zijn Toezicht en Handhaving, Specialistisch Advies, Toetsing en Vergunningverlening en Bedrijfsvoering