Logo van FUMO

De FUMO heeft drie afdelingen: de afdeling Toezicht & Handhaving, de afdeling Vergunningverlening en Specialistisch Advies en de afdeling Bedrijfsvoering.