Logo van FUMO

De FUMO heeft drie afdelingen: de afdeling Toezicht & Handhaving, de afdeling Vergunningverlening en Specialistisch Advies en de afdeling Bedrijfsvoering. Onder de afdelingen Toezicht & Handhaving en Vergunningverlening en Specialistisch Advies vallen zeven teams met ieder zijn eigen teamleider.