Logo van FUMO

Vergadering van het Algemeen Bestuur van de FUMO op 10 december 2020

Het Algemeen Bestuur van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing vergadert op 10 december 2020 van 10:00 tot 12:00 uur. Vanwege de coronamaatregelen vindt de vergadering digitaal plaats. U kunt de vergadering digitaal volgen via de link die op de dag van de vergadering op deze pagina geplaatst wordt.