Logo van FUMO

Documenten

Hier kunt u belangrijke documenten vinden.

GR FUMO 2022

maandag 4 oktober 2021
De gewijzigde Gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstjinst Miljeu en Omjouwing 2022

Jaarstukken 2020 FUMO

donderdag 3 juni 2021
De jaarstukken van 2020 van de FUMO

Jaarverslag Klachtregeling FUMO 2020

vrijdag 5 maart 2021
Het Jaarverslag Klachtregeling FUMO 2020 is op 8 april 2021 door het dagelijks bestuur van de FUMO vastgesteld.

Producten- en dienstcatalogus FUMO

dinsdag 20 oktober 2020

De geactualiseerde producten- en dienstencatalogus van de FUMO, vastgesteld op 10 december 2020 door het algemeen bestuur.

Jaarstukken 2019 FUMO

donderdag 4 juni 2020
De jaarstukken van 2019 van de FUMO

Jaarstukken 2018 FUMO

vrijdag 14 juni 2019
De jaarstukken van 2018 van de FUMO

Visie en ontwikkelagenda FUMO

vrijdag 30 juni 2017

Het algemeen bestuur heeft in haar vergadering van 29 juni jl. de visie “Het verhaal van de FUMO” en de “Ontwikkelagenda FUMO 2.0” vastgesteld.

De…