Logo van FUMO

Algemeen bestuur

In het algemeen bestuur hebben alle deelnemers van de gemeenschappelijke regeling zitting. Dit zijn Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en alle Friese gemeenten. Mevrouw Marga Waanders, burgemeester van de gemeente Dongeradeel, is voorzitter van het algemeen bestuur.

Vergaderingen 2018 

 • Vrijdag 19 oktober
 • Maandag 17 december

Vergaderingen 2019

 • Donderdag 28 maart
 • Donderdag 4 juli
 • Donderdag 17 oktober
 • Donderdag 12 december

De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar en vinden plaats bij de FUMO in Grou, van 10:00 - 12:00.

Het algemeen bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • Max de Haan

   Gemeente
   Achtkarspelen

  • Ellen Bruins Slot

   Gemeente 
   Ameland

  • Gerben Wiersma 

   Gerben Wiersma

   Gemeente
   Dantumadiel

  • Marga Waanders

   Marga Waanders
   (voorzitter)

   Gemeente
   Dongeradeel

  • Jaap Hijma

   Jaap Hijma

   Gemeente
   Ferwerderadiel

  • Frans Veltman

   Gemeente 
   De Fryske Marren

  • Harry Boon

   Harry Boon

   Gemeente 
   Harlingen

  • Jaap van Veen

   Gemeente
   Heerenveen

  • Jan Benedictus

   Jan Benedictus

   Gemeente
   Kollumerland c.a.

  • Henk Deinum

   Henk Deinum

   Gemeente
   Leeuwarden

  • Anko Postma

   Anko Postma

   Gemeente
   Opsterland

  •  

   Fimke Hijlkema

   Gemeente
   Ooststellingwerf

  •  Erik Gerbrands

    Erik Gerbrands

   Gemeente
   Schiermonnikoog

  • Piet de Ruiter

   Gemeente
   Smallingerland

  • Mark de Man

   Mark de Man

   Gemeente 
   Súdwest-Fryslân

  • Sietze Haringa

   Gemeente
   Terschelling

  • Andries Bouwman

   Gemeente
   Tytsjerksteradiel

  • Elsje de Ruijter

   Elsje de Ruijter

   Gemeente 
   Vlieland

  • Nel Haarsma

   Nel Haarsma

   Gemeente
   Waadhoeke

  • Jack Jongebloed

   Gemeente
   Weststellingwerf

  • Sietske Poepjes

   Sietske Poepjes

   Provincie Fryslân

  • Michiel Schrier

   Michiel Schrier

   Provincie Fryslân

  • Egbert Berenst

   Egbert Berenst

   Wetterskip Fryslân