Logo van FUMO

Algemeen bestuur

In het algemeen bestuur hebben alle deelnemers van de gemeenschappelijke regeling zitting. Dit zijn Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en alle Friese gemeenten. Mevrouw Marga Waanders, burgemeester van de gemeente Waadhoeke, is voorzitter van het algemeen bestuur.

Vergaderingen 2019

 • Donderdag 28 maart van 10.30 - 11.00 uur
 • Donderdag 4 juli
 • Donderdag 17 oktober
 • Donderdag 12 december

De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar en vinden plaats bij de FUMO in Grou, van 10:00 - 12:00.

Het algemeen bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • Douwe Hoogland

   Provincie Fryslân

  • Jouke Spoelstra

   Gemeente
   Achtkarspelen

  • Ellen Bruins Slot

   Gemeente 
   Ameland

  • Gerben Wiersma 

   Gerben Wiersma

   Gemeente
   Dantumadiel

  • Marga Waanders

   Marga Waanders
   (voorzitter)

   Gemeente
   Waadhoeke

  • Irona Groeneveld

   Gemeente 
   De Fryske Marren

  • Harry Boon

   Harry Boon

   Gemeente 
   Harlingen

  • Jaap van Veen

   Gemeente
   Heerenveen

  • Hein de Haan

   Gemeente
   Leeuwarden

  • Anko Postma

   Anko Postma

   Gemeente
   Opsterland

  •  

   Fimke Hijlkema

   Gemeente
   Ooststellingwerf

  •  Erik Gerbrands

    Erik Gerbrands

   Gemeente
   Schiermonnikoog

  • Cor Trompetter

   Gemeente
   Smallingerland

  • Mark de Man

   Mark de Man

   Gemeente 
   Súdwest-Fryslân

  • Sietze Haringa

   Gemeente
   Terschelling

  • Andries Bouwman

   Gemeente
   Tytsjerksteradiel

  • dhr. Hoekstra

   Gemeente 
   Vlieland

  • Jack Jongebloed

   Gemeente
   Weststellingwerf

  • Johannes Kramer

   Provincie Fryslân

  • Annet van der Hoek

   Wetterskip Fryslân

  • Theo Berends

    

   gemeente Noardeast-Fryslân