Logo van FUMO

Algemeen bestuur

In het algemeen bestuur hebben alle deelnemers van de gemeenschappelijke regeling zitting. Dit zijn Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en alle Friese gemeenten. De heer Anko Postma, wethouder in de gemeente Opsterland, is voorzitter van het algemeen bestuur.

Vergaderingen 2021

 • Donderdag 1 april
 • Donderdag 8 juli
 • Donderdag 28 oktober
 • Donderdag 16 december

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur van de FUMO zijn openbaar. Wilt u de vergadering bijwonen? Meldt u zich dan vooraf aan via aanmelden@fumo.nl.

De stukken voor de vergadering van het algemeen bestuur vindt u hier: Home > Over de FUMO > Bestuur > Vergaderstukken Algemeen Bestuur.

Het algemeen bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • Jouke Spoelstra

   Gemeente
   Achtkarspelen

  • Piet IJnsen

   Gemeente 
   Ameland

  • Gerben Wiersma 

   Gerben Wiersma

   Gemeente
   Dantumadiel

  • Irona Groeneveld

   Gemeente 
   De Fryske Marren

  • Harry Boon

   Harry Boon

   Gemeente 
   Harlingen

  • Jaap van Veen

   Gemeente
   Heerenveen

  • Hein de Haan

   Gemeente
   Leeuwarden

  • Theo Berends

    

   Gemeente

   Noardeast-Fryslân

  •  

   Fimke Hijlkema

   Gemeente
   Ooststellingwerf

  • Anko Postma

   Anko Postma

   (voorzitter)

   Gemeente
   Opsterland

  • Douwe Hoogland

   Provincie Fryslân

  • Klaas Fokkinga

   Provincie Fryslân

  •  Erik Gerbrands

    Erik Gerbrands

   Gemeente
   Schiermonnikoog

  • Maria le Roy

   Gemeente
   Smallingerland

  • Mark de Man

   Mark de Man

   Gemeente 
   Súdwest-Fryslân

  • Sietze Haringa

   Gemeente
   Terschelling

  • Andries Bouwman

   Gemeente
   Tytsjerksteradiel

  • Dick Visser

   Gemeente 
   Vlieland

  • Nel Haarsma

   Gemeente Waadhoeke

  • Jack Jongebloed

   Gemeente
   Weststellingwerf

  • Annet van der Hoek

   Wetterskip Fryslân