Logo van FUMO

Bestuur

Het bestuur van de FUMO bestaat uit een algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. In het algemeen bestuur hebben alle deelnemers van de gemeenschappelijke regeling (GR) zitting. De GR bestaat uit de Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en alle Friese gemeenten. De directeur van de FUMO is secretaris van beide besturen en ondertekent samen met de voorzitter de besluiten van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.