In het archief staan agenda's en documenten van eerdere vergaderingen van het Algemeen Bestuur. 

De AB-stukken van 2021 en eerder vind je op Archiefweb - FUMO Omgevingsdienst Fryslan.