Onze opdrachtgevers

De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) is de omgevingsdienst van Fryslân. De FUMO geeft advies, verstrekt vergunningen en houdt toezicht op het gebied van de natuur- en milieuwet- en regelgeving. Dat doet de FUMO voor de bedrijven en inwoners van Fryslân, in opdracht van alle 18 Friese gemeenten, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân; de deelnemers.

Gemeenschappelijke regeling

De FUMO is een gemeenschappelijke regeling op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. In de gemeenschappelijke regeling FUMO hebben de deelnemers vastgelegd:

  • Wat het doel is van de FUMO.
  • Welke taken de FUMO uitvoert.
  • Hoe de FUMO wordt bestuurd.
  • Hoe de financiën zijn geregeld.

Bestuur

Het bestuur van de FUMO bestaat uit een algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Vertegenwoordigers van de deelnemers zitten in het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door vijf leden van het algemeen bestuur. De secretaris/directeur van de FUMO [LINK] ondertekent samen met de voorzitter de besluiten van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.

Voorzitter

Het algemeen bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter. De voorzitter is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur. Anko Postma, wethouder in de gemeente Opsterland, is sinds 28 mei 2020 voorzitter van de FUMO.