Logo van FUMO

De kunst van klantgericht werken

Als Omgevingsdienst heeft de FUMO te maken met verschillende opdrachtgevers. Hoewel de diensten die zij bij ons afnemen grotendeels overeenkomen, kan er verschil zitten in de gewenste afhandeling en de rol die de FUMO daarin speelt (van adviseur tot zelfstandig behandelaar). Een mooi voorbeeld hiervan is een actueel handhavingstraject bij de FUMO, waarbij meerdere gemeenten betrokken zijn.

Kunstgrasvelden en rubbergranulaatkorrels

Het afgelopen halfjaar ontving de FUMO ongeveer 20 handhavingsverzoeken die bij 7 verschillende gemeenten zijn binnengekomen. Stichting InStrepitus diende de handhavingsverzoeken in vanwege het gebruik van rubbergranulaatkorrels op kunstgrasvelden. Al jaren is er discussie over de mogelijke gezondheidsrisico's van het spelen op deze - van autobanden gemaakte - korrels.

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat de korrels niet schadelijk zijn voor de gezondheid, maar wél voor het milieu. Uit de rubberkorrels kunnen stoffen lekken die terechtkomen in de grond en sloten om de velden heen. Dat is schadelijk voor het ecosysteem en de biodiversiteit. Het is daarom belangrijk dat het granulaat niet buiten de velden belandt. Gebeurt dat wel, dan is er sprake van een overtreding van de zorgplicht uit de Wet bodembescherming. Controle op de naleving is daarom essentieel.

Aanpak op maat

De handhavingsverzoeken van InStrepitus zijn nagenoeg identiek. Toch vraagt ieder verzoek om maatwerk. De FUMO heeft met alle betrokken gemeenten gezamenlijk overlegd over de aanpak. Voor sommige gemeenten vereist deze aanpak vooral informeel overleg met de Stichting InStrepitus, terwijl andere gemeenten het liefst zo snel mogelijk een formeel adviesbesluit ontvangen naar aanleiding van het verzoek om handhaving. Met de gemeenten vindt – naast frequent ad-hoc-overleg – een gezamenlijk periodiek overleg plaats over de inhoud en voortgang.

Ook de gewenste betrokkenheid van gemeenten verschilt. Sommige gemeenten zijn blij dat de FUMO de verzoeken zoveel mogelijk zelfstandig afhandelt. Dit scheelt een hoop werk en ontzorgt de deelnemer. Andere gemeenten worden het liefst zoveel mogelijk op de hoogte gehouden en bij het werkproces betrokken. Omdat we klantgericht willen werken, probeert de FUMO zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de verschillende wensen en behoeften.

Landelijke samenwerking

Het probleem rondom de kunstgrasvelden beperkt zich niet alleen tot Fryslân. In heel Nederland komen handhavingsverzoeken binnen. De FUMO bespreekt het onderwerp daarom regelmatig met de andere omgevingsdiensten. FUMO-jurist Jarno van den Brink: “Ook daar zie je dat verschillende gemeenten op verschillende manieren met de verzoeken omgaan. Als Omgevingsdienst stem je daar zoveel mogelijk je aanpak op af en probeer je de gemeenten van een zo goed mogelijk advies te voorzien.”

Uniformiteit en maatwerk

Het FUMO-project over de kunstgrasvelden laat goed zien dat geen deelnemer gelijk is. Bij de FUMO zijn we ons daarvan bewust. Om efficiënt te kunnen werken, streven we naar uniformiteit in ons producten- en dienstenaanbod. In de uitwerking willen we juist zoveel mogelijk maatwerk leveren, dat aansluit bij de specifieke situatie en de wensen en behoeften van de deelnemer.