Logo van FUMO

RRGS versus Rev

Om op de risicokaart inzichtelijk te maken waar risicobronnen en mogelijke contouren zich bevinden, wordt gebruik gemaakt van het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS). Met de komst van de Omgevingswet verdwijnt dit register. Opvolger van het RRGS is het Register Externe Veiligheidsrisico’s (Rev). Binnenkort ontvangt u een brief met meer informatie.