Logo van FUMO

Online workshop 'Leren werken met de Omgevingswet'

De Omgevingswet is uitgesteld, maar feit blijft dat we ons moeten voorbereiden op de intreding ervan. De Omgevingswet vraagt aan de bevoegde gezagen, en dus ook aan hun adviseurs, een integrale afweging van de verschillende belangen op het gebied van de fysieke leefomgeving. Adviseurs moeten meer dan ooit processen regisseren en faciliteren. Dit vraagt om andere competenties zoals samenwerken en onderhandelen. Om hier mee te oefenen organiseren we een workshop!

Workshop op maat
Het doel is: leren en ervaren welke competenties nodig zijn voor het uitvoeren van de taken onder de Omgevingswet. De workshop wordt op maat gemaakt. Dit wil zeggen, we laten de inhoud aansluiten bij de wensen van de gemeente. De onderwerpen sluiten aan op actuele vraagstukken die spelen binnen de provincie, regio of gemeente. Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie (van het gas af), verdichtingsopgave, etc. Bij voorkeur zijn de deelnemers van de workshop ook echt betrokken bij de casus.

Programma
De workshop duurt max. één dagdeel en bestaat (op hoofdlijnen) uit:

  • Kennismaking
  • Introductie casus
  • Korte training ‘benodigde competenties voor het nieuwe werken met de Omgevingswet’
  • Ontwerpatelier of Omgevingstafel
  • Evaluatie door organisatiepsychologen en door projectleider
  • Afsluiting

Voor wie?
De workshop is bedoeld voor ambtenaren die werkzaam zijn bij provincies, gemeenten en uitvoeringsdiensten.

Geen kosten
Aan de workshop zijn geen kosten verbonden. De workshop wordt vergoed uit het programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV).

Interesse?
Geïnteresseerd in een workshop ‘Leren werken in de geest van de Omgevingswet’ binnen jouw organisatie? Neem dan contact op met Inge de Vries, i.devries@fumo.nl

* We houden rekening met de richtlijnen van het RIVM en zorgen voor kleine groepen of kiezen voor een online workshop.