Logo van FUMO

Samenwerken in 3Noord-project

De drie Noordelijke provincies, Friesland, Groningen en Drenthe, werken samen in het zogeheten 3Noord-project. Op 31 maart was de virtuele startbijeenkomst. Ook dit project hangt samen met de Omgevingswet. Want door de komst van deze wet verandert er het een en ander op veiligheidsgebied.

Het gaat om een samenwerking tussen omgevingsdiensten, provincies, gemeenten en veiligheidsregio’s. De Omgevingswet wordt landelijk ingevoerd, maar wat betekent dit voor regionale partijen? Het uiteindelijke doel is om een concreet regionaal adviesproduct op te leveren. Gemeenten kunnen met behulp van dit adviesproduct bepalen wat lokaal geregeld moet en/of mag worden in een nieuw omgevingsplan.