Logo van FUMO

Veilig zwemmen in Fryslân

Ieder jaar start op 1 mei het zwemseizoen. Eén van de taken van de FUMO is het controleren van de zwemwaterlocaties in Fryslân op hygiëne en veiligheid. Dit klinkt goed, maar wat houdt het precies in? Wij vroegen het aan onze collega Arjen de Haas.

“In Fryslân zijn ongeveer 50 officiële zwemwaterlocaties. Deze locaties zijn aangewezen door de provincie Fryslân. Als FUMO houden wij het toezicht en zorgen we voor de juiste informatie richting de inwoners”, vertelt Arjen.

Communicatie
Het controleren van de hygiëne en veiligheid is iets anders dan het controleren van de zwemwaterkwaliteit. Deze taak voert – bij de meeste locaties – Wetterskip Fryslân uit. Arjen legt uit: “Het Wetterskip neemt één keer in de twee weken een ‘monster’ af. De onderzoeksresultaten komen in het zwemwaterportaal te staan. Komt er op een locatie bijvoorbeeld blauwalg voor? Dan komen wij direct in actie”. “We vermelden het zo snel mogelijk op zwemwater.nl en op twitter (@fumoinfo), mailen de beheerder (dit is vaak de gemeente) en informeren de GGD. Op de locatie komt een waarschuwingsbord te staan en we spreken de zwemwatertelefoon opnieuw in”. De zwemwatertelefoon is tijdens het seizoen 24/7 bereikbaar. Hierop spelen de waarschuwingen af door middel van een bandje, maar je kunt ook zelf meldingen achterlaten.

Veiligheidsonderzoeken
Op iedere zwemwaterlocatie voert de FUMO twee keer per jaar een veiligheidsonderzoek uit. “We kijken dan of het strand er goed bij ligt, of de sanitaire voorzieningen netjes zijn en of er bijvoorbeeld afvalbakken staan. Als dit niet goed voor elkaar is, kan dit uiteindelijk de zwemwaterkwaliteit beïnvloeden”. Arjen voert de onderzoeken niet alleen uit, ook zijn collega Izaak gaat regelmatig op pad. Het administratieve deel wordt gedaan door het derde lid van ‘team zwemwater’: Tineke Dijkstra.

Werken in de natuur
Het leukste aan zijn functie vindt Arjen het werken in de natuur: “Sommige zwemwaterlocaties liggen echt op prachtige plekjes. Dan hoor je de koekoek of zie je een ijsvogel vliegen over het water. Dat is toch wel een hele mooie bijkomstigheid van mijn werk!”.


Naast de zwemwaterlocaties zijn er ook ruim 100 zwembaden waar de FUMO toezicht houdt. Door het coronavirus waren de zwembaden dicht. Inmiddels zijn de (meeste) zwembaden weer open en zijn de controles hervat.