Logo van FUMO

Politie en FUMO nemen 2.500 kg vuurwerk in beslag bij vuurwerkverkoop jaarwisseling

Rond de jaarwisseling heeft de FUMO toezicht gehouden op de veilige verkoop en opslag van vuurwerk. In opdracht van de Friese gemeenten controleerden zeven toezichthouders van de Omgevingsdienst 52 van de in totaal 82 verkooppunten.

Gezamenlijke actie politie en FUMO

Bij een verkooppunt in Leeuwarden traden politie en FUMO gezamenlijk op. De controleurs constateerden meerder, zware overtredingen. De politie nam ruim 2.500 kg vuurwerk in beslag dat buiten de veiligheidsbunker was opgeslagen. Ook werd er meer dan de toegestane hoeveelheid van 25 kg vuurwerk per klant verkocht. Naast de opgelegde dwangsom is tegen het bedrijf een proces-verbaal opgemaakt.

Toezichthouders en politie hebben verschillende bevoegdheden en konden elkaar daardoor goed aanvullen. De toezichthouders mogen bij controles elke plaats betreden (met uitzondering van woningen). Zij zijn echter niet bevoegd om beslag te leggen op vuurwerk als de verkoper in overtreding is. Dat mag de politie wel. De gezamenlijke actie was een succes.

Andere overtredingen

Bij een andere verkoper in Leeuwarden stuitten de toezichthouders van de FUMO op 1.000 kg horecavuurwerk, zoals ijsfonteinen en sterretjes. Deze enorme hoeveelheid was niet veilig opgeslagen in een bunker en er was geen sprinklerinstallatie. De verkoper moest het vuurwerk afvoeren en kreeg een boete.

In Joure was een verkoper meerder malen in overtreding. Op verschillende dagen bezochten de controleurs het bedrijf en constateerden dat er te veel dozen met vuurwerk buiten de opslagplaats stonden. Ook stonden de brandwerende deuren van de vuurwerkopslag permanent open. Deze mogen alleen open zijn om vuurwerk naar binnen of naar buiten te brengen.

Controle belangrijk

De meeste verkooppunten voldeden aan de voorschriften voor een veilige verkoop en opslag van vuurwerk. Bij lichte overtreding kregen verkopers de gelegenheid om de situatie te herstellen.

Maar toezicht op vuurwerkverkoop blijft zinvol. Vijf bedrijven waren ernstig in overtredingen en ontvingen een vooraankondiging last onder dwangsom; zij moesten hun zaakjes op orde brengen, om een boete te voorkomen. Eén van de bedrijven voldeed hier niet aan en moest de dwangsom alsnog betalen.