Logo van FUMO

Hoe gaat de FUMO om met de coronacrisis?

Net als elk ander bedrijf of organisatie in Nederland heeft de FUMO maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Wij volgen de richtlijnen van het kabinet en het RIVM en zoeken afstemming met onze opdrachtgevers. De contactpersonen van de gemeenten en provincie zijn hierover op 20 maart 2020 per e-mail uitgebreid geïnformeerd.

Sinds vrijdag 13 maart 2020 komt het corona crisisteam van de FUMO elke ochtend bij elkaar om de actuele stand van zaken te bespreken en waar nodig maatregelen te treffen. We hanteren de hoofdlijn: we doen op verantwoorde wijze wat we kunnen ten behoeve van een schone en veilige leefomgeving in Fryslân. We nemen daarbij de gezondheid van onze medewerkers, inwoners en bedrijven in acht. We zijn ons ervan bewust dat wij als overheid hierin een voorbeeldrol hebben.

FUMO-gebouw gesloten, AB-vergadering geannuleerd
Onze medewerkers werken zoveel mogelijk thuis of vanuit huis. Zij zijn telefonisch, via Skype en per e-mail bereikbaar. Het FUMO-gebouw is gesloten voor bezoekers. Wel is er een minimale bezetting voor een aantal kritische bedrijfsprocessen. De interne verbouwing gaat voorlopig door. De vergadering van het algemeen bestuur van de FUMO op 2 april 2020 is geannuleerd.

Controles in afstemming met de opdrachtgever
Over de inspecties hebben we zoveel mogelijk afstemming gezocht met de Friese gemeenten, de provinsje Fryslân en andere Omgevingsdiensten en inspectiepartners. We maken het volgende onderscheid:

  1. Gemeenten met de richtlijn ‘geen controlebezoeken’:
    De FUMO voert tot nader orde geen controle uit bij bedrijven in deze gemeenten.
  2. Bedrijven die geen externen toelaten vanwege het coronavirus:
    Het betreft hier vooral grotere bedrijven met een groot aantal werknemers die veelal internationaal georiënteerd zijn, zoals de voeding en zuivelindustrie. Deze bedrijven zijn bekend bij de betreffende toezichthouder en natuurlijk respecteren wij dit verzoek.
  3. Bedrijven die (nog) geen maatregelen hebben genomen:
    We voeren controles uit als we de richtlijnen van het RIVM kunnen volgen (minimaal 1,5 meter fysieke afstand). Dit betekent in grote lijnen geen controles binnen woningen en kantoorgebouwen.

We kondigen controlebezoeken vooraf aan. Wanneer een bedrijf bezwaar heeft (vanwege het coronavirus), maken we een afweging tussen de belangen van het bedrijf en het milieubelang/eventuele risico’s.

BOA inzet en opsporing
We stellen opsporingshandelingen (zoals verhoren) uit als we de RIVM-richtlijnen niet kunnen volgen. In dringende gevallen met een groot maatschappelijk belang wijken we hiervan af. Bijvoorbeeld bij kwesties van voedselveiligheid, acute en ernstige milieuschade, ernstige dierverwaarlozing etc.

Calamiteiten
Het milieualarmnummer blijft bereikbaar. Bij klachten en calamiteiten gaan we ter plaatse.

Werkaanbod
Voorlopig is er in algemene zin nog voldoende werk te doen voor de FUMO. We houden er wel rekening mee dat op termijn het aanbod van werkzaamheden kan teruglopen. In dat geval zetten we onze vaste medewerkers waar mogelijk in bij andere afdelingen. We hebben daarvoor een interne klussenlijst opgesteld.

We beperken de inzet van ingehuurd personeel. We hebben de detacheringsbureaus en zzp’ers die wij inhuren hierover schriftelijk geïnformeerd.

Daarnaast houden we er rekening mee dat in individuele situaties de productiviteit kan teruglopen. Bijvoorbeeld omdat onze medewerkers kinderen thuis hebben die nu niet naar school kunnen.

We monitoren de situatie continu. Alle consequenties ten aanzien van de uitvoering van werkzaamheden, de inhuur van personeel en de productiviteit maken we inzichtelijk, zodat we onze opdrachtgevers tijdig en volledig kunnen informeren.

Welzijn medewerkers
We vinden het belangrijk dat onze medewerkers thuis met de juiste hulpmiddelen en onder goede arbeidsomstandigheden hun werk kunnen blijven doen. Iedereen heeft een laptop en smartphone. Wie dat nodig heeft kan een beeldscherm of bureaustoel lenen. Ook geven we instructies voor de juiste inrichting van de thuiswerkplek en besteden we aandacht aan het fysieke welzijn van de medewerker.

De huidige situatie doet ook iets met mensen. Leidinggevenden houden daarom regelmatig contact met medewerkers. En met het bedrijfsmaatschappelijk werk hebben we een hulplijn opgezet. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om fitness, mindfulness, yoga of meditatie aan te bieden.

Tot slot
Gelukkig is er bij de FUMO (nog) niemand besmet. We vertrouwen erop dat we met de huidige maatregelen bijdragen aan het voorkomen van de verdere verspreiding van het coronavirus. Hopelijk kunnen we elkaar weer snel en in goede gezondheid ontmoeten.

 

Meer informatie over de maatregelen die de FUMO heeft genomen kunt u teruglezen in het bericht dat de contactpersonen van de FUMO bij de gemeenten en provincie op 20 maart 2020 per e-mail hebben ontvangen.