Logo van FUMO
  • Home
  • Nieuws
  • Zwemmen in het buitenwater: blijf alert!

Zwemmen in het buitenwater: blijf alert!

De kwaliteit van het buitenwater neemt door de aanhoudende warmte en droogte af

Zwemmen in het buitenwater: blijf alert!

De gevolgen van de aanhoudende droogte in Nederland zijn ook in Fryslân merkbaar. Met het warme weer is het heerlijk om een frisse duik te nemen. De kwaliteit van het buitenwater neemt echter door de aanhoudende warmte en droogte af. Je kunt daarom het beste zwemmen op de officiële zwemwaterlocaties. De FUMO controleert het oppervlaktewater van zwemlocaties op hygiëne en veiligheid. Daar waar overschrijdingen zijn geconstateerd geldt een waarschuwing en bij hogere concentraties wordt een negatief zwemadvies of zelfs een zwemverbod van kracht.

Blauwalg

Blauwalg ontstaat wanneer de temperatuur van het water hoog is en het water rijk is in fosfaat en stikstof. De kans op vorming van drijflagen met blauwalgen doet zich vooral in ondiepe en/of stilstaande wateren. Het advies is om niet te gaan zwemmen in water met drijflagen en een groene soep. Blauwalg kan huidirritatie en/of maag- en darmproblemen veroorzaken. Vooral jonge kinderen, ouderen, mensen met een slechte weerstand en dieren zijn gevoeliger voor blauwalg en kunnen eerder ziek worden.

Blijf alert!

Hou onze website en twitterlijn in de gaten of kijk op www.zwemwater.nl  als u wilt u weten waar mogelijk blauwalg voorkomt. Heeft u vragen over de kwaliteit van het zwemwater, bel met de zwemwatertelefoon (058) 292 56 50 of download de Zwemwater app.

Waar kan ik veilig zwemmen?

We adviseren u om alleen te zwemmen op de officiële zwemwaterlocaties . Op alle officiële zwemwaterlocaties staan zwemwaterborden waar informatie over de waterkwaliteit en over het voorzieningsniveau staat.

Voor de pers

Bij vragen over de droogte en daaraan gekoppelde maatregelen met betrekking tot het zwemwater, kan contact worden opgenomen met Provincie Fryslân, 058-292 57 35