Logo van FUMO

Waarschuwingen blauwalg

Bij de zwemwaterlocaties Rohel en Ulesprong aan het Tsj├╗kemar is blauwalg geconstateerd.