Logo van FUMO
  • Home
  • Nieuws
  • Vuurwerkcontroles Friesland voor een veilige jaarwisseling

Vuurwerkcontroles Friesland voor een veilige jaarwisseling

Nog even en er mag weer vuurwerk worden afgestoken. Verkopers maken hun vuurwerkbewaarplaatsen op orde en krijgen hun eerste ladingen vuurwerk binnen. De FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) voert daarom sinds kort weer controles uit om te kijken of de verkopers aan alle veiligheidseisen voldoen. Het doel is om de jaarwisseling en wat daar aan voorafgaat zo veilig mogelijk te laten verlopen. Sinds de vuurwerkramp in Enschede is dit een van de redenen waarom de omgevingsdiensten in het leven zijn geroepen.

Werkwijze
In november en begin december vinden door gespecialiseerde toezichthouders van de FUMO de eerste vuurwerkcontroles plaats namens de gemeenten. Tijdens de verkoopdagen, die dit jaar vallen op 28, 29 en 31 december, gaan toezichthouders nog een keer op pad. Voor de opslag en verkoop van vuurwerk zijn de veiligheidseisen zeer strikt. “De voorcontrole zorgt ervoor dat eventuele tekortkomingen in de tussenliggende periode, voorafgaand aan de verkoopdagen, door de vuurwerkverkoper nog opgelost kunnen worden”, verteld Sylvie Westerhof, toezichthouder bij de FUMO.

Verkoop van vuurwerk
Met name het naleefgedrag van de regels die gelden rondom de verkoop van vuurwerk worden tijdens de verkoopdagen gecontroleerd. Zo zullen de toezichthouders dit jaar extra alert zijn op de verkoop van de lanceerstandaard voor vuurpijlen en de veiligheid in de verkoopruimte en de opslagruimten. “Vuurwerkverkopers zijn vanaf dit jaar namelijk verplicht een lanceerstandaard te verkopen aan consumenten die vuurwerkpijlen kopen”, aldus Sylvie Westerhof. Als de opslagruimtes aan alle veiligheidseisen voldoen en de ondernemer zich aan de voorschriften houdt die gelden tijdens de verkoop, kan er volgens Westerhof niet snel iets mis gaan.

Bevindingen
Toch zijn er dit jaar een aantal overtredingen geconstateerd. De overtredingen variëren van ‘’kleinigheden’’ zoals het tijdelijk open laten staan van een deur of het niet plaatsen van een deurdranger waardoor de deur niet automatisch dichtvalt. Maar er zijn ook  serieuze tekortkomingen aangetroffen die de openbare veiligheid in gevaar kunnen brengen. Zo voldeed de bouwconstructie van een opslagplaats niet aan de geldende wet- en regelgeving. Westerhof: “Samen met de politie, gemeente en eventuele andere partijen pakken we deze voorvallen direct op. Met onze controles ontdekken we dit soort situaties in een vroeg stadium, waardoor we snel voorzorgsmaatregelen kunnen nemen. Zo bieden wij een belangrijke bijdrage aan een veilige jaarwisseling”.