Logo van FUMO

Visie en ontwikkelagenda FUMO

Het algemeen bestuur heeft in haar vergadering van 29 juni jl. de visie “Het verhaal van de FUMO” en de “Ontwikkelagenda FUMO 2.0” vastgesteld.

De ontwikkelagenda bevat vijf programma's voor de doorontwikkeling van de FUMO. 
De komende twee jaar zal gewerkt worden aan de ontwikkeling van de FUMO 2.0.