Logo van FUMO
  • Home
  • Nieuws
  • Terugkoppeling enquête Friese VTH Netwerkdag 28 september 2017

Terugkoppeling enquête Friese VTH Netwerkdag 28 september 2017

De organisatoren hebben ook dit jaar weer getracht een aansluitende en gevarieerde invulling te geven aan de Friese VTH Netwerkdag die wij traditiegetrouw in september hebben gehouden in Earnewâld. Een groot deel van u heeft na afloop de moeite genomen om het digitale enquêteformulier in te vullen en naar ons terug te sturen en daar zijn wij erg blij mee, dank!

Het wordt steeds lastiger en het vergt de nodige creativiteit maar de organisatie is vast van plan om in 2018 weer een interessante Netwerkdag voor u te organiseren. Daarbij proberen we uw aanbevelingen zoveel mogelijk mee te nemen.

Zo gaf u onder andere aan ook graag weer praktijkgerichte onderwerpen, casussen in het programma terug te zien komen, wellicht ook een doe-activiteit. Daarnaast noemde u onderwerpen als de Landelijke Handhaving strategie (LHS), de nieuwe Omgevingswet, media (vervolg), drones en de agrarische sector.

Zoals u weet vertegenwoordigt de Netwerkdag in meer of mindere mate een rood, blauw, groen en grijs kleurspoor. Om zoveel maar ook zo nuttig mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkelingen, proberen we accenten te leggen op kleursporen die momenteel en de komende tijd (sterk) aan verandering onderhevig zijn of zelfs nog in de kinderschoenen staan. Wij hopen dat u dit terug gaat vinden in het programma voor de VTH Netwerkdag 2018 die op 27 september 2018 voor de 5e keer door de FUMO georganiseerd gaat worden.