Logo van FUMO

Sportvissers gepakt

Tijdens een gezamenlijke milieucontrole, uitgevoerd door een BOA van de FUMO en een (milieu)agent van de politie noordwest Friesland, zijn twee sportvissers beboet. Zij overtraden de Visserijwet en de Wet Dieren.

De sportvissers hadden 38 zeebaarzen bij zich, terwijl er per persoon slechts één baars mag worden meegenomen. De vissen waren bovendien te klein om te mogen meenemen. Ook maakten zij zich schuldig aan dierenkwelling. Een van de vissers legde de dieren op de kant terwijl hij zelf het water op ging om verder te vissen.

Beide vissers kunnen rekenen op een proces verbaal voor het meenemen van te veel en van ondermaatse zeebaars. Één van de beide vissers kan daarnaast nog een extra proces verbaal tegemoet zien voor het veroorzaken van dierenkwelling.

De gezamenlijke controle van de beide samenwerkende opsporingsambtenaren vond plaats in het noordwestelijk deel van de Provincie Fryslân. Naast het incident met de beide zeebaarsvissers, constateerden zij nog een mogelijke illegale slootdemping en een mogelijke illegale toepassing van grond. Deze beide situaties worden in de komende dagen verder onderzocht op hun legaliteit.

In overleg met de officier van justitie zijn de in beslag genomen zeebaarzen naar de kok van een verzorgingshuis in Harlingen gebracht en die waren er erg blij mee.