Logo van FUMO
  • Home
  • Nieuws
  • RIVM en Omgevingsdiensten trekken samen op bij onderzoek legionella

RIVM en Omgevingsdiensten trekken samen op bij onderzoek legionella

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een rapport gepubliceerd over verhoogd risico op verspreiding van legionella bij 81 afvalwaterzuiveringsinstallaties in Nederland. De Omgevingsdiensten werken nauw samen met het RIVM bij dit onderzoek.

Legionella

In de provincie Noord-Brabant zijn in de afgelopen jaren bijna 70 gevallen van legionella-besmetting geconstateerd. Na onderzoek is gebleken dat een aantal van die besmettingen hun bron hadden in een afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Naar aanleiding van deze gevallen van legionella-besmetting zijn vorig jaar Kamervragen gesteld. In de beantwoording door de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de begeleidende Kamerbrief is aangegeven dat er nader onderzoek nodig is naar de precieze relatie tussen afvalwaterzuiveringen en de verspreiding van legionella. Het RIVM voert dit onderzoek uit en werkt daarbij samen met de omgevingsdiensten (Omgevingsdienst NL) en de waterschappen (STOWA) in Nederland.


Inventarisatie

De omgevingsdiensten en waterschappen zijn in december 2018 gestart met het inventariseren van de locaties waar bedrijfs-afvalwaterzuiveringen actief zijn. In dit onderzoek is veel waardevolle informatie opgehaald.


Risicovolle installaties

Op 13 juni 2019 heeft het RIVM het rapport gepubliceerd van het onderzoek. Op basis van de inventarisatie in december 2018 zijn 81 afvalwaterzuiveringsinstallaties in Nederland in beeld gekomen met een verhoogd risico op verspreiding van legionella. De bedrijven die het betreffen worden deze zomer in opdracht van het RIVM bezocht voor monsternames. De FUMO heeft haar opdrachtgevers geïnformeerd over de bekende aanwezige bedrijven met een verhoogd risico.


Tijdelijke maatregelen

Het RIVM adviseert bedrijven met installaties met een verhoogd risico om, in afwachting van verder onderzoek, alvast maatregelen te nemen om verspreiding van legionella te voorkomen. Bijvoorbeeld door het afdekken van risicovolle beluchtingsbassins en beschermingsmaatregelen voor medewerkers. De FUMO voorziet de bedrijven de komende tijd van adviezen en ondersteunt het RIVM in haar onderzoek.


Vragen

Heeft u vragen over het onderzoek dat het RIVM momenteel uitvoert? Neem dan contact op met het RIVM. Voor gezondheidsvraagstukken kunt u terecht bij de GGD in uw regio.  


Meer informatie

Gedurende de loop van het onderzoek wordt deze informatiepagina aangevuld. Meer informatie is te lezen op de website van het RIVM.