Logo van FUMO

Noordelijke Netwerkdag Bodem 2019

Met als thema ‘Omgevingskwaliteit en bodem’ organiseren de zes bevoegde gezagen van de wet bodembescherming (de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe en de gemeenten Leeuwarden, Groningen en Emmen) de Noordelijke Netwerkdag Bodem. Zij doen dit in samenwerking met de drie Noordelijke omgevingsdiensten (FUMO, ODG en RUD Drenthe).

Deze netwerkdag wordt jaarlijks georganiseerd en is bedoeld voor medewerkers van provincies, gemeenten, omgevingsdiensten, advies- en ingenieursbureaus, aannemersbedrijven, waterschappen, inspecties, politie en Rijkswaterstaat.

 

Waar en wanneer?
Locatie:
Provinciehuis in Assen

Datum: 10 oktober 2019

Download hier het programma. Inschrijven? Dat kan via deze link.